سامانه شفافیت شرکت شسبد

 

.۱- اسناد مربوط به تاسیس شرکت

اساسنامه          آگهی تاسیس

.

۲- اطلاعات مربوط به ساختار سازمانی و مدیران

چارت شرکت

.

۳- صورت های مالی شرکت

صورتهای مالی

.

۴- اطلاعات اموال و دارایی ها ،درآمدها و هزینه ها ، مشخصات املاک و ساختمان ها(تحت تملک ، در اختیار و مورد استفاده یا بهره برداری)

اطلاعات املاک

.

۵-تسهیلات ، هدایا ، موقوفات ، کمک ها و واگذاری های بلاعوض دریافتی و اعطایی

—–

.

۶-فرصت های سرمایه گذاری و همکاری در قالب مشارکت و شرایط استفاده از فرصت ها

—–

.

۷-مبالغ تعرفه ها و عوارض و هزینه های محصولات و یا خدمات ، مصوبات و مرجع تصویب آن ها و مستندات مربوط به صلاحیت تصویب

تعرفه های درمانگاه

.

۸-اطلاعات به روز مربوط به اعضای هیئت مدیره شرکت و همچنین هیئت مدیره شرکت های وابسته و تابعه

اطلاعات اعضای هیات مدیره و مدیران

.

۹-کلیه قراردادها، مناقصات و مزایدات شرکت

لیست قراردادها لیست قراردادها

.

۱۰- فهرست کلیه خریداران و تامین کنندگان عمده شرکت

فهرست کلیه تامین کنندگان شرکت