جلسه بررسی عملکرد سه ماهه شرکت سلامت، بهداشت و درمان صنعت و معدن نوین( شسبد) با حضور مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد، در این جلسه، منصور هادی‌زاده مدیرعامل شرکت شسبد گزارشی از وضعیت درمانگاه‌ها، صورت‌های مالی، بدهی‌ها، هزینه‌ها، چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو و راهکارهای پیشنهادی جهت بهبود وضعیت شرکت ارائه کرد.

وی اظهار داشت: تاکید بر اصل مشتری‌مداری و اجرای برنامه‌های بازاریابی و تبلیغات برای جذب بیشتر مشتری و توسعه کیفی و کمی ارایه خدمات و سامان دادن به پرونده‌های حقوقی از جمله اولویت‌های مهم شرکت شسبد است.

حسین عامریان مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد نیز با اشاره به ضرورت شفاف‌سازی بدهی‌های سنواتی شرکت شسبد گفت: شرکت شسبد با تعریف فعالیت‌ها و برنامه‌های جدید می‌تواند شاهد بازدهی اقتصادی اقدامات خود باشد.