سرپرست معاونت فنی و عملیات بیمه ای صندوق بازنشستگی فولاد و مدیرعامل شرکت شسبد منصوب شدند.

با حکم حسین عامریان مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد، حامد افراسیابی به عنوان سرپرست معاونت فنی و عملیات بیمه ای صندوق بازنشستگی فولاد و منصور هادی زاده به عنوان مدیرعامل شرکت سلامت، بهداشت و صنعت و معدن نوین(شسبد) منصوب شدند.

گفتنی است، افراسیابی پیشتر مسئولیت هایی همچون معاون پشتیبانی سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی،مدیرکل پشتیبانی سازمان بهزیستی کشور، مدیرکل فرهنگی سازمان بهزیستی کشور و مدیرکل سازمان بهزیستی استان مرکزی را در کارنامه مدیریتی خود داشته است.

هادی زاده نیز مسئولیت های متعددی در شرکت های تجاری و اقتصادی داشته که عضویت در هیات مدیره شرکت مرآت کیش از این جمله است.