نظر به اینکه صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد قصد دارد طی مراسمی از چهره‌های ماندگار بازنشسته این صندوق تجلیل به عمل آورد لذا از بازنشستگان محترمی که به دلیل سوابق علمی و عملی خود را شایسته عضویت در این دسته می دانند خواهشمند است با مراجعه به سایت شرکت مرآت کیش www.meratkish.ir فرم مربوطه را از قسمت چهره های ماندگار دانلود و پس از تکمیل، ارسال نموده  و ما را در جهت شناسایی چهره های برجسته صندوق بازنشستگی فولاد یاری نمایید.

مهلت ارسال: ۳ تیرماه ۱۴۰۱