در سومین روز از سفر سرپرست صندوق بازنشستگی فولاد و هیات همراه به کرمان نشست سرپرست معاونت فنی و عملیات با اعضای هیأت مدیره کانون بازنشستگان کرمان و جمعی از بازنشستگان عزیز برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد، مسایل درمانی و رفاهی بازنشستگان از جمله محورهای این نشست بود.
دکتر باباخانی با تاکید بر همراهی و تعامل صندوق با کانون ها برنامه های مدیریت صندوق جهت ارتقای معیشت و درمان بازنشستگان را تشریح کرد.
اعضای کانون و بازنشستگان کرمان نیز در این نشست نقطه نظرات خود را مطرح نمودند.منبع: سایت صندوق بازنشستگی فولاد.