به اطلاع بازنشستگان عزیز می رساند که،
باعنایت به اتمام قرارداد بیمه درمان بازنشستگان عزیز با بیمه ملت، قرارداد جدید بیمه درمان طبق ضوابط با شرکت بیمه دانا منعقد گردیده و این عزیزان می توانند از ابتدای تیرماه ١۴٠٠ از خدمات مراکز درمانی طرف قرارداد شرکت بیمه دانا (همانند گذشته بدون سقف) استفاده نمایند.
شایان ذکر است که تعداد مراکز طرف قرارداد در سطح کشور بیش از ٩٠٠٠ مرکز بوده و بسیاری از مراکز طرف قرارداد آنلاین (بدون معرفی نامه و با کدملی) خدمات ارایه می دهند که دسترسی به دریافت خدمات آسانتر بوده و دغدغه پرداخت هزینه ای به غیر از فرانشیز را کاهش خواهد داد. (لینک مراکز طرف قرارداد و شعب بیمه دانا پیوست می باشد)
https://www.dana-insurance.com/MTGHDarman

https://www.dana-insurance.com/shobelist

گفتنی است بازنشستگان محترم
می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با دفاتر امور بازنشستگی و یا دفاتر شعب استانی بیمه دانا تماس حاصل نمایند.منبع : صندوق بازنشستگی فولاد.