جلسه بررسی عملکرد شرکت سلامت، بهداشت و درمان صنعت و معدن نوین(شسبد) در سال ۱۳۹۹ و برنامه های این شرکت در سال ۱۴۰۰ به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد، در این جلسه دکتر باباخانی مدیرعامل شرکت گزارشی از وضعیت نیروی انسانی، درمانگاه ها، آمار پذیرش بیماران، سود و زیان، بدهی، هزینه ها و درآمد شرکت شسبد ارائه داد.

دکتر مسرور نیز در این جلسه در خصوص موضوعاتی همچون اصلاح ساختار سازمانی، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها و انضباط مالی نکات و توصیه هایی را خطاب به مدیران شرکت شسبد بیان نمود.

گفتنی است در این جلسه، مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت شسبد به صورت ویدئو کنفرانسی و معاون مالی و منابع انسانی و مدیران معاونت برنامه ریزی به صورت حضوری شرکت داشتند.