مجمع عمومی و عادی سالیانه شرکت سلامت، بهداشت و درمان صنعت و معدن نوین(شسبد) در تاریخ شانزدهم تیرماه برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد، در این جلسه، ابراهیم زاده رئیس مجمع تصریح کرد: امروز در مجمع شرکتی حاضر شده ایم که وظیفه اش خدمت به بازنشستگان معزز صندوق کارکنان فولاد بوده که در واقع، ذی نفعان صندوق هستند و باید از دارایی ها و منافع این عزیزان صیانت کنیم و با برنامه ریزی دقیق موجب افزایش و بازدهی هر چه بیشتر ثروت بازنشستگان شویم.
مدیر امور مجامع و حسابرسی صندوق افزود موسسه بدنبال طراحی پلتفرمی از سرمایه گذاری است که بازنشستگان از منافع اقتصادی باثباتی بهره مند شوند.
وی افزود: این پلتفرم سرمایه گذاری بر رفاه اقتصادی بازنشستگان تمرکز دارد.