مراکز طرف قرارداد-استان تهران

 

 

واحدهای بیمارستانی:

 • بیمارستان فوق تخصصی آبان
 • بیمارستان شهرام(سجاد)
 • بیمارستان بازرگان
 • بیمارستان بوعلی
 • بیمارستان گاندی
 • بیمارستان امید
 • بیمارستان عرفان
 • بیمارستان عرفان نیایش
 • مجموعه بیمارستانهای نیکان(غرب-اقدسیه-دی کلینیک)
 • بیمارستان ایرانشهر
 • بیمارستان توس
 • بیمارستان پارس
 • بیمارستان مدائن
 • بیمارستان آپادانا
 • بیمارستان تهران
 • بیمارستان لبافی نژاد
 • بیمارستان مصطفی خمینی

--------------------------------------------------------------------

مراکز چشم پزشکی طرف قرارداد:

 • بیمارستان چشم پزشکی نگاه
 • بیمارستان چشم پزشکی بینا
 • چشم پزشکی نور
 • بیمارستان چشم پزشکی نورمطهری
 • بیمارستان چشم پزشکی بصیر
 • درمانگاه تک تخصصی چشم پزشکی نور فردیس کرج

--------------------------------------------------------

مراکز تصویربرداری طرف قرارداد:

 • مرکز تصویربرداری سهروردی
 • مرکز تصویربرداری و پزشکی هسته ای پارسیان
 • مرکز تصویربرداری نگار آزما
 • مرکز تصویربرداری همای سلامت
 • مرکز تصویربرداری پردیس نور (شرکت آریا پرتو پروژه)
 • مرکز تصویربرداری پردیس نور نیلو
 • شرکت نسیم سحر اطهر (تصویربرداری اطهری)

---------------------------------------------------------

مراکز پزشکی هسته ای طرف قرارداد:

 • مرکز پزشکی هسته ای مرجان
 • مرکز پزشکی هسته ای گاما اسکن تهران
 • مرکز پزشکی هسته ای نور
 • مرکز پزشکی هسته ای نیک پرتو
 • مرکز پزشکی هسته ای پرتو

---------------------------------------------------------

مراکزآزمایشگاهی طرف قرارداد:

 • زمایشگاه دانش (شرکت پاتوبیولوژی دانشیان)

---------------------------------------------------------

مراکز رادیوتراپی طرف قرارداد:

 • شرکت پارسا پیشرو درمان

---------------------------------------------------------

مراکز داروخانه ای طرف قرارداد:

 • داروخانه مرکزی هلال احمر تهران
 • داروخانه دکتر بندی داریان(داروخانه قائم سابق)

---------------------------------------------------------

مراکز آمبولانس طرف قرارداد:

 • آمبولانس سجاد طب