مراکز طرف قرارداد-استان اصفهان

 

 

واحدهای بیمارستانی:

 • بیمارستان خانواده اصفهان
 • بیمارستان و دارالشفاء حضرت زهرای مرضیه

---------------------------------------------------------

مراکز چشم پزشکی طرف قرارداد:

 • بیمارستان چشم پزشکی صدرا
 • کلینیک فو ق تخصصی چشم پزشکی آبان اصفهان

---------------------------------------------------------

مراکز داروخانه ای طرف قرارداد:

 • داروخانه دکتر محنت اصفهان-مرکز خیریه حضرت ابوالفضل
 • داروخانه فریدزادگان اصفهان

---------------------------------------------------------

مراکزآزمایشگاهی طرف قرارداد:

 • آزمایشگاه دکتر شریفی(اصفهان)

---------------------------------------------------------

مراکز درمانگاهی طرف قرارداد:

 • درمانگاه شبانه روزی پارس شاهین شهر اصفهان
 • درمانگاه خیریه حضرت ابوالفضل (ع) اصفهان
 • درمانگاه شبانه روزی شهرآرا شاهین شهر اصفهان

---------------------------------------------------------

مراکز تصویربرداری طرف قرارداد:

 • مرکز تصویربرداری شفا پرتو اصفهان

---------------------------------------------------------

مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد:

 • شرکت بهداشت و سلامت دندان صبای سپاهان اصفهان (دندانپزشکی آزادگان اصفهان)
 • کلینیک دندانپزشکی مارال اصفهان