مراکز طرف قرارداد-استان البرز

 

 

 

واحدهای بیمارستانی:

  • مرکز جراحی محدود نوردیدگان کرج
  • بیمارستان تخت جمشید کرج

---------------------------------------------------------

مراکز چشم پزشکی طرف قرارداد:

  • بیماستان چشم پزشکی نور البرز

---------------------------------------------------------

مراکز تصویربرداری طرف قرارداد:

  • مرکز تصویربرداری مرکزی کرج

---------------------------------------------------------

مراکزآزمایشگاهی طرف قرارداد:

  • آزمایشگاه پزشکی-بالینی نوردیدگان کرج

---------------------------------------------------------

مراکز رادیوتراپی طرف قرارداد:

  • فیزیوتراپی پاسارگاد کرج

---------------------------------------------------------

 مراکز درمانگاهی طرف قرارداد:

  • درمانگاه شبانه روزی فرسام
  • درمانگاه تک تخصصی چشم پزشکی نور فردیس کرج

---------------------------------------------------------

مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد:

  • کلینیک دندانپزشکی تبسم

---------------------------------------------------------

مراکز داروخانه ای طرف قرارداد:

  • داروخانه شبانه روزی دکتر رفعتی(فرسام)