مقام معظم رهبری (مد ظله العالی):

جنگ تحمیلی را دشمن برای خاموش کردن انقلاب به راه انداخت، اما همین جنگ باعث شعله ورتر شدن نیروی انقلاب و روحیه ی انقلاب شد

هفته دفاع مقدس، گرامی داشت یاد و خاطره شهیدان هشت سال جنگ تحمیلی گرامی باد.