پنچم شهریور ماه؛ سالروز بزرگداشت محمدبن زکریای رازی و روز داروساز گرامی باد.