فرارسیدن میلاد با سعادت حضرت امام حسین (علیه السلام) و روز پاسدار ،

میلاد با سعادت حضرت زین العابدین امام سجاد (علیه السلام)

و میلاد با سعادت حضرت ابوالفضل العباس (علیه السلام) و روز جانباز مبارک باد.