خدمات/روز شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه جمعه
اورژانس  شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
دندانپزشکی  شنبه  یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه  
چشم پزشکی  شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه    
زنان و زایمان  شنبه یکشنبه   دوشنبه        
قلب و عروق شنبه  یکشنبه  دوشنبه  سه شنبه  چهارشنبه     
اکوکاردیوگرافی شنبه  یکشنبه  دوشنبه  سه شنبه  چهارشنبه     
تست ورزش شنبه  یکشنبه  دوشنبه  سه شنبه  چهارشنبه     
ارتوپدی شنبه  یکشنبه  دوشنبه  سه شنبه  چهارشنبه     
مغز و اعصاب شنبه      سه شنبه  چهارشنبه     
جراحی عمومی شنبه  یکشنبه    سه شنبه  چهارشنبه     
کلیه و مجاری ادرار شنبه  یکشنبه    سه شنبه  چهارشنبه     
عفونی شنبه             
پوست     دوشنبه         
غدد     دوشنبه         
طب فیزیکی     دوشنبه         
رمالوژی       سه شنبه       
اعصاب و روان       سه شنبه       
داخلی       سه شنبه       
آزمایشگاه شنبه  یکشنبه  دوشنبه  سه شنبه  چهارشنبه  پنج شنبه   
رادیولوژی شنبه  یکشنبه  دوشنبه  سه شنبه   چهارشنبه    
سونوگرافی   یکشنبه    سه شنبه       
ماموگرافی شنبه  یکشنبه  دوشنبه  سه شنبه   چهارشنبه