دیدار فرمانده حوزه مقاومت بسیج صندوق بازنشستگی فولاد با مدیرعامل شرکت شسبد