درباره شرکت

در سال 1352 شركت ملي ذوب آهن ايران در اجراي ماده 7-5 آئين نامه استخدامي و در جهت رفاه شاغلين و بازنشستگان شركت اقدام به تأسيس مركز خدمات درماني فولاد نمود . آغاز فعاليت با اجاره ساختماني در خيابان فلسطين فعلي شروع و سپس مجموعه تشكيلات سازماني فوق به شركت ملي فولاد ايران منتقل گرديد .

در سال 1369 با افزايش فعاليت مركز خدمات درماني و محدوديت هاي موجود، ساختمان فعلي درمانگاه شبانه روزي فولاد در زميني به مساحت 1000 متر مربع و حدود دو هزار متر مربع زير بنا در سه طبقه، پاركينگ و زير زمين خريداري و با تغيير كاربري و انجام تغييرات ساختماني تبديل به يك مركز تخصصي داراي بخش هاي مختلف دندانپزشكي، راديولوژي، سونوگرافي، آزمايشگاه تشخيص طبي،‌ فيزيوتراپي، داروخانه، ‌اورژانس و درمانگاه تخصصي در رشته هاي متخلف پزشكي گرديد،‌ تا نيازهاي تشخيصي و درماني كاركنان شاغل، بازنشسته و افراد تحت تكفل آنان را تأمين نمايد.

قابل توجه اينكه طي سالهاي 1369 به بعد با واگذاري بخش هاي راديولوژي ،  سونوگرافي، ‌آندوسكوپي و فيزيوتراپي‌ به پيمانكار ، تجهيزات پيشرفته تري مورد بهره برداری قرارگرفت  و بازسازی و تجهيز بخش دندانپزشكي به مدرن ترين امكانات درماني باعث پيشرفت قابل ملاحظه اي در اين بخش ها شد .

با توجه به محدوديت امكانات موجود ضرورت داشت با بهترين مراكز تشخيصي و درماني در سطح تهران قرارداد همكاري منعقد گردد كه اين امر انجام و همكاري تا بحال ادامه يافته است و از اين جهت بيمه درماني موجود يكي از بهترين بيمه هاي درماني كشور محسوب مي گردد .

از اول شهريور ماه 1389 كليه فعاليت هاي "درمانگاه شبانه روزي فولاد " (خدمات درماني ) از پوشش مستقيم "مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد " خارج و به عنوان يكي از فعاليت هاي شركت جديد التأسيس "شسبد" كه واژه مخفف شده اي از " شركت سلامت، بهداشت و درمان صنعت و معدن نوين (با مسئولیت محدود)" مي باشد، قرار گرفت .

 

 

 

 مـشـتـریـان مـا

customer 4   customer 5   customer 3   customer 2  customer 1