شرکت _شسبد

بازنشستگان_ فولاد جهاد _تبیین شرکت _شسبد صندوق بازنشستگی فولاد مهار_تورم _رشد _تولید

سفر مدیرعامل شرکت شسبد به اصفهان و بررسی مسائل و مشکلات درمانی بازنشستگان شرکت فولاد خوزستان

✅️ به گزارش روابط عمومی شرکت شسبد، سید مجتبی میرجلیلی روز سه‌شنبه مورخ ۱۸ مهرماه ۱۴۰۲ به منظور بررسی مسائل و مشکلات درمانی بازنشستگان شرکت فولاد خوزستان در جلسه ای…