اخبار درمانگاه

بازنشستگان_ فولاد جهاد _تبیین صندوق بازنشستگی فولاد مهار_تورم _رشد _تولید

قرارداد جدید شرکت شسبد در مراکز درمانی شهرهای تهران و اصفهان

به گزارش روابط عمومی، شرکت شسبد با عقد قراردادهای جدید در مراکز درمانی شهرهای تهران و اصفهان خدمات بیشتری را در این کلانشهرها به بازنشستگان فولاد ارائه می دهد. ✅…

فعال سازی درمانگاه فوق تخصصی جدید در شسبد

حبیب نژاد مدیر درمان در خصوص این خبر اظهار داشت: با توجه به نیازمندی بازنشستگان محترم شرکت فولاد و نظر به افزایش بیماریهای ریوی طی چند سال خیر درکشور و…

خدمات بیهوشی درمانگاه شرکت شسبد

️به گزارش روابط عمومی شرکت شسبد، حبیب نژاد مدیر درمان شرکت شسبد در خصوص خدمات ارائه شده در بخش بیهوشی شرکت شسبد عنوان کرد: متخصصین بیهوشی در این درمانگاه مشاوره…