کمیسیون پزشکی واحد تهران روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ باحضور پزشکان محترم شورای پزشکی در محل سالن جلسات شرکت شسبد برگزار شد.

کمیسیون پزشکی واحد تهران روز یکشنبه در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۶ باحضور پزشکان محترم شورای پزشکی برگزار شد.
این جلسه با حضور ۸ نفر از پزشکان متخصص و اعضای کمیسیون پزشکی برگزار گردید و تعداد ۴۳ مورد از مدارک پزشکی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم اتخاذ گردید

شسبد وب‌سایت

نظرات بسته شده است.