مراکز طرف قرارداد استان البرز

واحدهای بیمارستانی:

  • مرکز جراحی محدود نوردیدگان کرج
  • بیمارستان تخت جمشید کرج

———————————————————

مراکز چشم پزشکی طرف قرارداد:

  • بیماستان چشم پزشکی نور البرز

———————————————————

مراکز تصویربرداری طرف قرارداد:

  • مرکز تصویربرداری مرکزی کرج

———————————————————

مراکزآزمایشگاهی طرف قرارداد:

  • آزمایشگاه پزشکی-بالینی نوردیدگان کرج

———————————————————

مراکز رادیوتراپی طرف قرارداد:

  • فیزیوتراپی پاسارگاد کرج

———————————————————

مراکز درمانگاهی طرف قرارداد:

  • درمانگاه شبانه روزی فرسام
  • درمانگاه تک تخصصی چشم پزشکی نور فردیس کرج

———————————————————

مراکز دندانپزشکی طرف قرارداد:

  • کلینیک دندانپزشکی تبسم

———————————————————

مراکز داروخانه ای طرف قرارداد:

  • داروخانه شبانه روزی دکتر رفعتی(فرسام)

شسبد وب‌سایت

نظرات بسته شده است.