مراکز تصویربرداری کرج

ردیفمراکز پزشکیآدرستلفن
1مرکز تصویر برداری مرکزی کرجکرجعظیمیه نرسیده به میدان مهران پلاک 4402632500190
2تصویر برداری فک و دهان البرزکرجگوهردشت خیابان دوم شرقی ساختمان تندیس طبقه چهارم واحد1002634203155-6
3مرکز پزشکی هسته ای گاما اسکن کرجکرجبین چهارراه طالقانی و میدان شهدا اول پل زیرگذر جنب بانک سپه 02632212144
4 
تصویربرداری آتیه البرز
کرجکرج گلشهر بلوار حدادی بلوارسرداران غربی درمانگاه آتیه البرز 
02633147