قرارداد جدید شرکت شسبد در مراکز درمانی شهرهای تهران، کرج و اصفهان

به گزارش روابط عمومی، شرکت شسبد با عقد قراردادهای جدید در مراکز درمانی شهرهای تهران،کرج و اصفهان خدمات بیشتری را در این شهرها به بازنشستگان فولاد ارائه می دهد. 

 مراکز درمانی جدید طرف قرارداد شرکت شسبد عبارتند از:

 

  ✅️تهران: بیمارستان تهران، مرکز شنوایی هارمونیک تهران

  💹کرج: کلینیک دندان پزشکی میمند، مرکز تصویربرداری آتیه البرز 

💹اصفهان: درمانگاه شبانه روزی شهدای سپاهان شهر اصفهان روابط عمومی شرکت شسبد

شسبد وب‌سایت

نظرات بسته شده است.