قرارداد جدید شرکت شسبد در مراکز درمانی شهرهای تهران و اصفهان و کرج


به گزارش روابط عمومی، شرکت شسبد با عقد قراردادهای جدید در مراکز درمانی شهرهای تهران و اصفهان و کرج خدمات بیشتری را در این کلانشهرها به بازنشستگان فولاد ارائه می دهد.

مراکز درمانی جدید طرف قرارداد شرکت شسبد عبارتند از:

تهران :بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی نور

کرج: کلینیک دندان پزشکی موذن، داروخانه روزانه دکتر باقر پور

اصفهان:بیمارستان شهید مطهری فولادشهر،داروخانه شبانه روزی دکتر محنت اصفهانی روابط عمومی شرکت شسبد

شسبد وب‌سایت

یک نظر

 • Witth havin sο much ⅽontent d᧐ you ever rrun іnto any problems of plagorism ߋr ϲopyright infringement?
  Ꮇү website haѕ a lot ߋf exclusive сontent I’ve eithuer ᴡritten mүsеlf oor outsourced
  buut itt sеems a lot of itt is popping іt upp аll ᧐ver
  tһe internet withoᥙt my permission. Ⅾo you кnow any solutions t᧐
  help reduce ϲontent from being ripped off? I’d genuinely appreϲiate it.

  Mу web site – pre workout kopen

 • نظرات بسته شده است.