فعال سازی درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی جدید شسبد

حبیب نژاد مدیر درمان در خصوص این خبر اظهار داشت: با توجه به نیازمندی بازنشستگاه محترم شرکت فولاد و همچنین با هدف ارائه خدمات بیشتر به بیماران، درمانگاه های فوق تخصصی انکولوژی ،روانشناسی و بیهوشی در درمانگاه شسبد از این هفته فعال خواهد شد. ۱۴۰۲/۷/۲۹

راههای ارتباطی با ما

https://t.me/shasbod

https://chat.whatsapp.com/LeDciqtSxf29Kzg17ULZVX

shasbod.ir@gmail.com

https://instagram.com/shasbod.ir?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA

شسبد وب‌سایت

نظرات بسته شده است.