بازدید سرپرست شرکت شسبد از درمانگاه شاهرود

سرپرست شرکت سلامت، بهداشت و درمان صنعت و معدن نوین(شسبد) از درمانگاه شاهرود بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی صندوق بازنشستگی فولاد، در بازدید سید مجتبی میرجلیلی از درمانگاه شاهرود، جرجانی رئیس امور بازنشستگی شاهرود نیز حضور داشت.

درمانگاه شاهرود شامل بخشهای اورژانس ، اتاقهای بستری خانمها و آقایان و کودکان ، داروخانه ، آزمایشگاه ، رادیولوژی ، شنوایی سنجی ، پزشکان عمومی ومتخصص ، دندانپزشکی می باشد و ماهیانه به طور میانگین به ۳۰۰۰ بازنشسته و افراد تحت تکفل آنها خدمات درمانی ارائه می نماید .

 

شسبد وب‌سایت

نظرات بسته شده است.