درمانگاه های شاهرود

ردیفمراکز پزشکیشهرآدرستلفن
1درمانگاه پاسارگادشاهرودخیابان 28 متری میدان امام حسین (ع) درمانگاه شبانه روزی پاسارگاد شاهرود02332246066-68