درباره ما

درباره شرکت

در سال ۱۳۵۲ شركت ملي ذوب آهن ايران در اجراي ماده ۷-۵ آئين نامه استخدامي و در جهت رفاه شاغلين و بازنشستگان شركت اقدام به تأسيس مركز خدمات درماني فولاد نمود . آغاز فعاليت با اجاره ساختماني در خيابان فلسطين فعلي شروع و سپس مجموعه تشكيلات سازماني فوق به شركت ملي فولاد ايران منتقل گرديد.

در سال ۱۳۶۹ با افزايش فعاليت مركز خدمات درماني و محدوديت هاي موجود، ساختمان فعلي درمانگاه شبانه روزي فولاد در زميني به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع و حدود دو هزار متر مربع زير بنا در سه طبقه، پاركينگ و زير زمين خريداري و با تغيير كاربري و انجام تغييرات ساختماني تبديل به يك مركز تخصصي داراي بخش هاي مختلف دندانپزشكي، راديولوژي، سونوگرافي، آزمايشگاه تشخيص طبي،‌ فيزيوتراپي، داروخانه، ‌اورژانس و درمانگاه تخصصي در رشته هاي متخلف پزشكي گرديد،‌ تا نيازهاي تشخيصي و درماني كاركنان شاغل، بازنشسته و افراد تحت تكفل آنان را تأمين نمايد.

قابل توجه اينكه طي سالهاي ۱۳۶۹ به بعد با واگذاري بخش هاي راديولوژي ،  سونوگرافي، ‌آندوسكوپي و فيزيوتراپي‌ به پيمانكار ، تجهيزات پيشرفته تري مورد بهره برداری قرارگرفت  و بازسازی و تجهيز بخش دندانپزشكي به مدرن ترين امكانات درماني باعث پيشرفت قابل ملاحظه اي در اين بخش ها شد.

با توجه به محدوديت امكانات موجود ضرورت داشت با بهترين مراكز تشخيصي و درماني در سطح تهران قرارداد همكاري منعقد گردد كه اين امر انجام و همكاري تا بحال ادامه يافته است و از اين جهت بيمه درماني موجود يكي از بهترين بيمه هاي درماني كشور محسوب مي گردد.

از اول شهريور ماه ۱۳۸۹ كليه فعاليت هاي “درمانگاه شبانه روزي فولاد ” (خدمات درماني ) از پوشش مستقيم “مؤسسه صندوق حمايت و بازنشستگي كاركنان فولاد ” خارج و به عنوان يكي از فعاليت هاي شركت جديد التأسيس “شسبد” كه واژه مخفف شده اي از ” شركت سلامت، بهداشت و درمان صنعت و معدن نوين (با مسئولیت محدود)” مي باشد، قرار گرفت.