درباره درمانگاه

شرکت سلامت بهداشت و درمان صنعت معدن نوین ( شسبد ) وابسته به صندوق بازنشستگی فولاد با بیش از 30 سال سابقه در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی، بازنشستگان، از کار افتادگان و شاغلین شرکتهای صنعتی، معدنی و فولادی و افراد تحت تکفل و نیز وراث قانونی ایشان در کل کشور و همچنین با عقد قراداد با دهها بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی در سطوح مختلف تخصصی و فوق تخصصی و نیز داروخانه های معتبر، کارنامه درخشانی در حوزه بهداشت و درمان دارد.