خدمات بیهوشی درمانگاه شرکت شسبد

️به گزارش روابط عمومی شرکت شسبد، حبیب نژاد مدیر درمان شرکت شسبد در خصوص خدمات ارائه شده در بخش بیهوشی شرکت شسبد عنوان کرد: متخصصین بیهوشی در این درمانگاه مشاوره های تخصصی و سنجش ریسک بیهوشی قبل از انجام عمل جراحی را انجام می دهند. خدمات ارائه شده در این بخش عبارتند از:

️مشاوره بیهوشی

️سنجش ریسک بیهوشی

️بررسی شرایط جسمی بیمار از نظرسایر بیماری‌ها، تداخلات دارویی، مصرف سیگار، الکل و …

️کمک به انتخاب نوع بیهوشی

️نتایج مورد انتظار بیهوشی که این خدمات موجب یک عمل جراحی با ریسک و عوارض جانبی کمتری خواهند شد.

راههای ارتباطی با ما

https://t.me/shasbod

https://chat.whatsapp.com/LeDciqtSxf29Kzg17ULZVX

shasbod.ir@gmail.com

https://instagram.com/shasbod.ir?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA

شسبد وب‌سایت

نظرات بسته شده است.