خدمات ایمپلنت دندان هم به درمانگاه فولاد شرکت شسبد آمد.

مدیر درمان شرکت شسبد از آغاز به کار خدمات جدید دندانپزشکی در این مرکز خبر داد.
حبیب نژاد با بیان اینکه خدمات ایمپلنت دندان، خدمت جدیدی است که به مجموعه دندانپزشکی درمانگاه شسبد اضافه کرده ایم افزود: تمام بیمه شدگان شرکت شسبد و همچنین بیمه شدگان بیمه دانا از تاریخ ۸/۷/۱۴۰۲ می توانند با مراجعه به درمانگاه فولاداز خدمات ایمپلنت دندان نیز بهرمند شوند.

شسبد وب‌سایت

نظرات بسته شده است.