بیمارستان های اصفهان

ردیفمراکز پزشکیشهرآدرستلفن
1بیمارستان تخصصی عسکریهاصفهانخیابان سروش خیابان عسکریه03132929
2بیمارستان شهید صدوقیاصفهانخیابان بزرگمهر جنب کلانتری بیمارستان شهید صدوقی03132912500
3بیمارستان رزاصفهانبلوار کشاورز پشت برج آزاد بیمارستان رز003137754592
4بیمارستان گلدیس شاهین شهراصفهانشهرک گلدیس خیابان شورا خیابان پرستار بلوار رضوی بیمارستان گلدیس03145260801-5
5بیمارستان شهید مطهری فولاد شهر اصفهاناصفهانفولاد شهر بیمارستان شهید مطهری03152653131