برگزاری کارگاه آموزشی کلیات بهداشت حرفه ای جهت پرسنل شرکت شسبد

برگزاری کارگاه آموزشی کلیات بهداشت حرفه ای جهت پرسنل شرکت شسبد
مهندس محمدی کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای شرکت شسبد از برگزاری کارگاه آموزشی کلیات بهداشت حرفه ای ( شامل ارگونومی اداری ، نیدل استیک ، بیماری های شغلی ، استرس شغلی و…)جهت پرسنل شرکت شسبد خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت شسبد، این کارگاه آموزشی که در تاریخ 1403/02/26 در محل درمانگاه فولاد برگزار گردید ابتدا از افراد شرکت کننده در کارگاه آموزشی پیش آزمون (pretest)گرفته شد و مطالب آموزشی درباره ارگونومی اداری ، نیدل استیک ، بیماری های شغلی ، استرس شغلی و… توسط مهندس محمدی کارشناس مسئول بهداشت حرفه ای شرکت شسبد ارائه گردید و در آخر از کلیه افراد پس آزمون (posttest) جهت بررسی تاثیر آموزش تکمیل گردید.

شسبد وب‌سایت

نظرات بسته شده است.