آمادگی کامل شرکت شسبد برای ارائه خدمات درمانی به بازنشستگان صندوق فولاد

مدیرعامل شرکت شسبد از آمادگی کامل این شرکت برای ارائه خدمات درمانی به بازنشستگان صندوق فولاد خبر داد.

میرجلیلی گفت: شرکت شسبد به عنوان یک شرکت ماموریتی زیر مجموعه صندوق فولاد همواره خدمات درمانی مطلوبی به بازنشستگان و مراجعان آزاد داشته و به همین دلیل در اذهان بازنشستگان فولاد رضایتمندی نسبت به خدمات این شرکت وجود دارد که بزرگترین سرمایه ما نیز همین موضوع است.

وی افزود: مصمم هستیم خدمات درمانی گسترده تری به بازنشستگان عزیز ارائه دهیم و با همکاری با صندوق ترتیبی اتخاذ خواهد شد که زمینه استفاده هرچه مطلوب تر بازنشستگان صندوق از این خدمات فراهم شود.

روابط عمومی شرکت شسبد

شسبد وب‌سایت

نظرات بسته شده است.