آزمایشگاه های کرج

ردیفمراکز پزشکیآدرستلفن
1آزمایشگاه پزشکی –بالینی نور دیدگان کرجکرججهانشهر بلوار مولانا جنب پارکینگ خانواده آزمایشکاه پزشکی-بالینی نور دیدگان کرج02634489091
2آزمایشگاه پاتولوژی و ملکولی بهنودکرچ45 متری گلشهر خیابان درختی ساختمان ایران زمین پلاک 72 طبقه دوم و سوم آزمایشگاه پاتولوژی و ملکولی بهنود02633517460
3آزمایشگاه تشخیص طبی حکیم کرجکرجابتدای طالقانی شمالی بعد از بانک صادرات کوچه اول پلاک 7 آزمایشگاه حکیم0264471112