آزمایشگاه های تهران

ردیفمراکز پزشکیشهرآدرستلفن
1آزمایشگاه پاتولوژی و ژنتیک نورتهرانبلوار کشاورز بین کارگر و جمالزاده آزمایشگاه پاتولوژی و ژنتیک نور02166570435
2آزمایشگاه دانشتهرانخیابان طالقانی غربی، بین خیابان وصال شیرازی و فریمان، پلاک 558، آزمایشگاه پاتوبیولوژی دانش 02162974
3آزمایشگاه مرکزیتهرانتهران خیابان ولیعصر بالاتر از چهارراه پارک وی کوچه قرنی پلاک 1702122666561-3